Παρακάτω μπορείτε να ανακτήσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης καθώς και την αίτηση εγγραφής στο ΠΜΣ "Διοίκηση και Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός για Στελέχη του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα"

 

[Πρόσκληση Εγγραφής Β' Κύκλου] [Αίτηση Εγγραφής]

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα  Επικοινωνία Τώρα