Ανακοινώσεις

Καλούνται οι επιτυχόντες του ΠΜΣ «Διοίκηση και Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα», να μελετήσουν την απόφαση 131758/Ζ1/2-8-2018 και το ΦΕΚ Β'/3387/10-8-2018,, και εφόσον πληρούν τα κριτήρια για απαλλαγή από το τέλος φοίτησης να καταθέσουν στην Γραμματεία του ΠΜΣ τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο με αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-mba@teipel.gr μέχρι 05/10/2018

 

[Απαλλαγή από το τέλος Φοίτησης]

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα  Επικοινωνία Τώρα

Βρείτε μας στα Social Media

Μπορείτε να συνδεθείτε και να δείτε τις δραστηριότητές μας στα κοινωνικά δίκτυα που συμμετέχουμε.