Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών Π.Μ.Σ. Διοίκηση &Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός για Στελέχη Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα


Παρακάτω παρατίθεται το πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Διοίκηση &Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός για Στελέχη Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα μαζί με τις διδακτικές μονάδες που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα. 

Για οποιαδήποτε ερώτηση  

επικοινωνήσετε μαζί μας 

 Α΄ Εξάμηνο

α/α

Μάθημα

Πιστωτικές Μονάδες
(ECTS)

1

Γενικές Αρχές Μάνατζμεντ - Στρατηγικό Μάνατζμεντ

7,5

2

Ειδικά Θέματα Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Εσωτερική Αγορά)

7,5

3

Διοικητική Οικονομική

7,5

4

Στατιστική για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών

7,5

Σύνολο: 30

Β΄ Εξάμηνο

α/α

Μάθημα

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

1

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Ηγεσία

7,5

2

Γενικές Αρχές Λογιστικής

7,5

 και επιλογή δύο από τα παρακάτω μαθήματα

α/α

Μάθημα

Πιστωτικές Μονάδες
(ECTS)

1

Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων

7,5

2

Ειδικά Θέματα Δημοσίου Δικαίου

7,5

3

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων για τη Λήψη Χρηματοοικονομικών Αποφάσεων

7,5

4

Διαχείριση του Χρήματος, Παράγωγα & Τεχνικές Αντιστάθμισης

7,5

5

Μάνατζμεντ Εκπαιδευτικών Μονάδων

7,5

Σύνολο: 30

Γ’ Εξάμηνο

α/α

Μάθημα

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

1

Mεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Master thesis)

30

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα  Επικοινωνία Τώρα

Βρείτε μας στα Social Media

Μπορείτε να συνδεθείτε και να δείτε τις δραστηριότητές μας στα κοινωνικά δίκτυα που συμμετέχουμε.