Προσωπικό

 

Μόνιμο Προσωπικό

 

 

s.giakoumatos
Στέφανος Γιακουμάτος
Καθηγητής
 
Όνομα: Γιακουμάτος Στέφανος
Ακαδημαϊκή θέση: Καθηγητής της Στατιστικής και των Ποσοτικών Μεθόδων
Σπουδές: Πτυχίο στην Στατιστική (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.))
Μεταπτυχιακές Σπουδές: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Στατιστική (Ο.Π.Α.),
Διδακτορικό στην Στατιστική (Ο.Π.Α.)
Επικοινωνία: τηλ: 2721045301, s.giakoumatos@teipel.gr,
Ώρες Γραφείου (Γ1,01):
Προπτυχιακοί φοιτητές: Πέμπτη 14:00-15:00 και Παρασκευή 10:00-11:00
Μεταπτυχιακοί φοιτητές: Παρασκευή 13:30-15:30
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
1. Applied Econometrics: Modeling Financial Data (Stochastic Volatility Models, Linear, Non-Linear and Panel Models)
2. Social Statistics: Advanced methods and Modelling (Small Area Estimation, Sampling)
3. Computational Statistics (MCMC for estimation)

CV: ΕΛ | ΕΝ
makris Ηλίας Μακρής
Αναπληρωτής Καθηγητής
  Όνομα: Ηλίας Α. Μακρής
Ακαδημαϊκή θέση: Καθηγητής
Σπουδές:Οικονομική Επιστήμη & Χρηματοοικονομική-PhD
Επικοινωνία: i.makris@teipel.gr, τηλ: +30 27210-45159
Ωρες γραφειου: Τετάρτη 17:00-20:00μμ
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
1. Performance Indicators (Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων)
2. R&D, Innovation (Ε&Α, Καινοτομία)
3. Financial Analysis (Χρηματοοικονομική ανάλυση αγορών, χρηματοοικονομικών προϊόντων, οικονομιών)

CV: ΕΛ - ΕΝ     
o spiliopoulos
Οδυσσέας Σπηλιόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής
  Όνομα: Σπηλιόπουλος Οδυσσέας
Ακαδημαϊκή θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής
Σπουδές:Πτυχίο Νομικής - Νομική Σχολή (Νομικό Τμήμα) Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών
Μεταπτυχιακές Σπουδές: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Στο Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο - Νομική Σχολή πανεπιστημίου Παρίσι 5 (Rene Descartes)
Διδακτορικό: Διεθνές Και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο – Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Παρίσι 5 (Rene Descartes)
Επικοινωνία: Τηλ. +302721045257 email: o.spiliopoulos@teipel.gr
Συνεργασία με μεταπτυχιακούς φοιτητές (Γ1.08): Παρασκευή 16.00-17.00, Τετάρτη 13.00-14.00
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
1. Οικονομικό Δίκαιο Της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2. Δίκαιο Διεθνούς Εμπορίου Και Διεθνών Επενδύσεων
3. Εμπορικό Δίκαιο

CV: ΕΛ | ΕΝmpampalos
Βασίλειος Μπαμπαλός
Επίκουρος Καθηγητής
 

Όνομα: Μπαμπαλός Βασίλης
Ακαδημαϊκή Θέση: Επίκουρος Καθηγητής
Σπουδές: Στατιστική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς)
Mεταπτυχιακές Σπουδές: Μεταπτυχιακό Στη Χρηματοοικονομική Και Τραπεζική Διοικητική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς)
Διδακτορικό (Phd) Στη Χρηματοοικονομική & Τραπεζική Διοικητική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς).
Επικοινωνία: v.babalos@teipel.gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Money and Capital Markets, Commodities Markets, Corporate Finance, Behavioral Finance, Collective Investments, Sustainable Investments.

CV: ΕΛ | ΕΝ

     

agorakiΑγοράκη Μαρία Ελένη
Επίκουρος Καθηγήτρια

 

Όνομα: Αγοράκη Μαρία Ελένη
Ακαδημαϊκή θέση: Επίκουρος καθηγήτρια
Σπουδές: Διδάκτωρ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών; MSc in Accounting and Finance, University of Manchester; πτυχίο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Επικοινωνία: e-mail: m.agoraki@teipel.gr
Ώρες Γραφείου (156Β):
Προπτυχιακοί φοιτητές: Δευτέρα 15:00-16:00, Τρίτη 12:00-13:00
Μεταπτυχιακοί φοιτητές: Τετάρτη 20:00-21:00, Κυριακή 12:00-13:00
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Τραπεζική, Χρηματοοικονομική, Εταιρική Διακυβέρνηση

CV: ΕΛ - ΕΝ


mavridoglou
Μαυριδόγλου Γεώργιος
Καθηγητής Εφαρμογών
 

Όνομα: Μαυριδόγλου Γεώργιος
Ακαδημαϊκή Θέση: Καθηγητής Εφαρμογών
Σπουδές: Πτυχίο Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Πατρών
Μεταπτυχιακές Σπουδές: Master of Science στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και τα logistics, Πανεπιστήμιο Πειραιά
Γραφείο: 155 (2ος όροφος)
Τηλέφωνο: +30 27210 45155
Εmail: g.mavridoglou@teipel.gr
Ώρες γραφείου: Προπτυχιακό : Πέμπτη : 10.00-11.00 / Παρασκευή : 10.00-11.00
Μεταπτυχιακό: Πέμπτη : 18.00 -20.00 (στο εργαστήριο)
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Αναλογιστική Στατιστική, Στατιστική στην Υγεία, Βιοστατιστική

CV: ΕΛ - ΕΝ 

 

Συνεργαζόμενο προσωπικό

 

georgopoulos
Αντώνιος Γεωργόπουλος
Καθηγητής
  Όνομα: Αντώνιος Γεωργόπουλος
Ακαδημαϊκή θέση: Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Πανεπιστήμιο Πατρών
Σπουδές: Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Επιχειρήσεων, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μεταπτυχιακές σπουδές: Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) στη Διεθνή Οικονομική και στις Επιχειρήσεις, Πανεπιστήμιο Georg - August του GӦTTINGEN της Γερμανίας
Επικοινωνία: 2610-996139/ georgop@upatras.gr
Eρευνητικά ενδιαφέροντα:
Χρηματοοικονομική και λογιστική ανάλυση διεθνών επιχειρήσεων
Συγκριτική διερεύνηση της οικονομικής επίδοσης διεθνών και εγχώριων επιχειρήσεων και τραπεζών

CV: ΕΛ | ΕΝ


Ελευθέριος Αγγελόπουλος
Εξωτερικός Συνεργάτης
 

Όνομα: Ελευθέριος Αγγελόπουλος
Ακαδημαϊκή Θέση: Επιστημονικός Συνεργάτης στο τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων - Πανεπιστήμιο Πατρών (διδάσκων ΠΔ.407/80 στην Χρηματοοικονομική Λογιστική)
Σπουδές: Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς)
Μεταπτυχιακές Σπουδές: Μεταπτυχιακό Στην Διαχείριση Επενδύσεων (MSc in INVESTMENT MANAGEMENT), City University Business School London,
Διδακτορικό (Phd) Στη Λογιστική (Πανεπιστήμιο Πατρών)
Επικοινωνία: eaggelopoulos@upatras.gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Management Accounting, Financial Accounting, Performance of Banking Institutions

CV: ΕΛ | ΕΝ


ch.kariofillas 
Χαράλαμπος Καριοφύλλαςς
Εξωτερικός Συνεργάτης
 

Όνομα: Καριοφύλλας Χαράλαμπος
Ακαδημαϊκή θέση: Συνεργάτης Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ (Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, Οργανωτική Ψυχολογία, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Αγορά Εργασίας, Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων)
Σπουδές: Πτυχίο στην Στατιστική & Ασφαλιστική Επιστήμη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς)
Μεταπτυχιακές Σπουδές: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Οργανισμών, Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου),
Διδακτορικό στην Στρατηγική Διοίκηση (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)
Επικοινωνία: c.kariofillas@teipel.gr,
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
1. Στρατηγικός Σχεδιασμός, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
2. Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών
3. Μεθοδολογία Έρευνας

CV: ΕΛ | ΕΝ


 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα  Επικοινωνία Τώρα

Βρείτε μας στα Social Media

Μπορείτε να συνδεθείτε και να δείτε τις δραστηριότητές μας στα κοινωνικά δίκτυα που συμμετέχουμε.